no select info
no select background
no select accident
no select synopsis
no select payatas
no select showtimes
no select staff
no select review
no select director's note
no select director
no select contact
no select back top
no select change japanese
 
staff title


Director & Editor ---------
Camera --------------------
Sound ----------------------
Music -----------------------
Producer-------------------

Cooperation Producer --
Recording -----------------
Camera Assistant --------
Research -------------------

Negative Editor -----------
Planning -------------------
Cooperation Editor ------
Translate ------------------
Interpretation --------------
Assistant Editor -----------
Cooperation Works ------

Publicity -------------------
Title Design ---------------
Art Design -----------------


Hiroshi Shinomiya
Toshihiko Uriu
Yukio Kubota
Tokiko Kato
Gaku Kaneko

Hajime Haraguchi
Ariel Baldo     Rg Concepcion
Bing Concepcion     Cesar Usana
Jaime Concepcion     Sorina Pancho
Arthus Aset     Rosita Pustillius
Tstsuo Takahashi
Nora Shinomiya
Mitsuo Hamasaki
Francis Sia Yu
Naomi Layno Montermoso
Rei Itoya     Hiroeru Shinomiya
Yasusuke Umeki     Rapokku Company
Hideaki Ujibe     Fr.Norberto
L.Carcellar.CM     Fr.Lucy Jerusalem
Ms.Mommite     Sister Naoe Hiroto
Mr.Yuasa     Mr.Emelita.Pecson
Keiichi Asano     Taku Harada
Chinatsu Matsumuya
Nobushige Wakabayashi
Shinji Nitta


Filmography Of Hiroshi Shinomiya
1995(May) "Scavengers"(Wasurerareta kodomo tachi), a full length documentary
2001(June) "God's Children"(Kami no ko tachi), a full length documentary